Bli medlem

Medlemskontingenten er kr. 285- pr. år for personlig medlemskap, for pensjonister kr 230,-


(Kontingentsatser for foreninger er avhengig av antall medlemmer. Kontakt oss for nærmere opplysninger.)


.

For å melde deg inn, fyll ut skjema og send