Bli medlem

Medlemskontingenten er kr. 285- pr. år for personlig medlemskap, for pensjonister kr 230,-

 

Kontingentsatser for foreninger er avhengig av antall medlemmer. Kontakt oss for nærmere opplysninger.

 

.

 
 
 

Siden er under bearbeiding