Nyheter/info

Årsmøte 2018

Terje Johansen mottar kulturprisen for 2018.

Eirin Sund, LO's distriktssekretær i Rogaland står for overrekkelsen.

Møteinnkalling

Protokoll fra årsmøtet