Om oss

Arbeidernes Historielag i Rogaland ble stiftet i 1984, og er en selvstendig historieforening som bygger på arbeiderbevegelsens grunnsyn, ideer og verdier.

Vi har som formål å dokumentere og formidle arbeiderbevegelsens historie i Rogaland.

 

Styret 2018

 

Leder: Egil Larsen

Nestleder: Magne Viggo Høyland

Sekretær: Gunvor Tollaksen

Kasserer: Jan-Kåre Ruud

Styremedlem: Kari Natvig Helliesen

Styremedlem: Per Rasmus Oftedal

Styremedlem: Svein Reinertsen

 

Varamedlemmer:

 

Hanne Posch

Karin Prufer Olsen

Sten Solberg

 

Redaksjonsnemda 2018

 

Egil Larsen - Redaktør

Jan Magne Arntsen

Arve Andersen

Kitty Krogh Harestad

Terje Johansen

Gunnar Roalkvam

Torunn Egge Roux

Vedtekter

Gunnar Roalkvams beretning på lagets 30-års jubilum i 2014