Redaksjon

Siden er under bearbeiding

Redaksjonen valgt på årsmøtet 3. april 2017:

 

Egil Larsen - Redaktør

Jan Magne Arntsen

Arve Andersen

Kitty Krogh Harestad

Terje Johansen

Gunnar Roaldkvam

Torunn Egge Roux