Styret

Styret valgt på årsmøte 3. april 2017:

 

Leder: Egil Larsen

Nestleder: Magne Viggo Høyland

Sekretær: Gunvor Tollaksen

Kasserer: Jan-Kåre Ruud

Styremedlem: Kari Natvig Helliesen

Styremedlem: Per Rasmus Oftedal

Styremedlem: Svein Reinertsen

 

 

Varamedlemmer:

 

Hanne Posch

Karin Prufer Olsen

Sten Solberg

 

 

Siden er under bearbeiding