Bli medlem

Medlemskontingenten er kr 285 pr. år for personlig medlemskap, for pensjonister, kr 230.

Innbetalingskonto 9011.05.06812. (Skriv navn og "kontingent" i merknadsfeltet i nettbanken.)


(Kontingentsatser for foreninger er avhengig av antall medlemmer. Kontakt oss for nærmere opplysninger.)


.

For å melde deg inn, fyll ut skjema og send