Ingeborg Odland

            Ti øre timen - kulturprisen 2020 fra Arbeidernes historielag er tildelt Ingeborg Odland.

 

Ingeborg Odland er født 1940 i Haugesund. Hun var AOF-instruktør i Rogaland 1977 – 2002 – de siste årene også i Agder-fylkene. Leder av voksenopplæringsforbundet i Rogaland i mange år. Pensjonist siden 2003.

Hun arbeidet ti år på Haugesund E-verk og sju år i resepsjonen på Hotell Saga. I denne tida var hun bl.a. sekretær i styret i E-verkets forening og sekretær i Haugesund AOF Forening. Bystyremedlem i Haugesund – og senere i Stavanger.

Hun har vært aktiv i historielaget fra starten i 1984 – mesteparten av tida i styret og som nestleder. Else Olsen skriver: «Helt fra starten av historielaget var hun en krumtapp. Under Johs. langvarige sykdom og så død, var hun den som stod på, og passet på at historielaget kunne fortsette. Hun jobbet for å få en styreleder og et styre som kunne ta AHR på en utviklende og god vei.Uten hennes arbeide og påvirkning spørs det om vi hadde hatt et levedyktig og godt historielag i dag.»

Hun framheves som en svært dyktig og drivende organisasjonsarbeider. Else Olsen framhever også at hun har stått på når det gjelder å ta vare på arbeiderbevegelsens kulturarv – og ikke minst den rike sangkulturen.

 

Forslagsstiller var Else Olsen. Det var kommet inn syv forslag i forbindelse med årets pristildeling.  Prisen er en statuett utført av Hugo Frank og Bjarne Frank Wathne – etter modell av skulpturen med samme navn som Hugo Frank Wathne utførte etter oppdrag fra Arbeidernes historielag i 2006 og i det vesentlige finansiert av arbeiderbevegelsen i Rogaland. Skulpturen står på Lervigtunet i Storhaug bydel i Stavanger og  hedrer hermetikkarbeiderkvinnene.

 

Hun fikk overakt prisen på foreningens årsmøte i Folkets Hus i Stavanger 2. mars 2020.

 

Arbeidernes Historielag i Rogaland

Egil Larsen