Medlemsbrev

 19. november 2019 Kututpris 2020

Mai 2019. Info om foredrag fra møteserien "Fra jappetid til bankkrise".

Oktober 2019. Lansering av årets bok

Mars 2019. Hjelp til bildearbeidet

September 2019. Lansering av årets bok

Januar. Kontingent 2019