Om oss

Arbeidernes Historielag i Rogaland ble stiftet i 1984, og er en selvstendig historieforening  som bygger på arbeiderbevegelsens grunnsyn, ideer og verdier.               

Vi har som formål å dokumentere og formidle arbeiderbevegelsens historie i Rogaland.


Styret 2023-2024


Leder:        Jan Ole Rød

Nestleder: Magne Viggo Høyland

Sekretær:  Einar Risa

Kasserar:   Jan-Kåre Ruud


Styremedlemmer:

Per Rasmus Oftedal

Sten Solberg

Kari Wenche Nordvik

Gunvor Tollaksen


Varamedlemmer:      

Morten Wiik

Arne Hope


Redaksjonsnemda 2023-2024Redaktør: Jan Magne Arntsen

Kitty Krogh Harestad

Gunnar Roalkvam

Arve Andersen

Birte Næsheim

Birger Lindanger

Jan Ole Rød


Revisorar:

Anne Lise Thorske og

Turid Kalvig Sola


Valkomite:

Anne Lise Thorske, leiar,

Jan Magne Arntsen og

Jan-Kåre Ruud.

                               Vedtekter

Gunnar Roalkvams beretning på lagets 30-års jubilum i 2014