Om oss

Arbeidernes Historielag i Rogaland ble stiftet i 1984, og er en selvstendig historieforening  som bygger på arbeiderbevegelsens grunnsyn, ideer og verdier.               

Vi har som formål å dokumentere og formidle arbeiderbevegelsens historie i Rogaland.


Styret 2019


Leder:                  Egil Larsen

Nestleder:           Magne Viggo Høyland

Sekretær:            Gunvor Tollaksen

Kasserer:             Jan-Kåre Ruud

Styremedlem:      Kari Natvig Helliesen

Styremedlem:      Per Rasmus Oftedal

Styremedlem:      Svein Reinertsen


Varamedlemmer:


Bjørg With Fosse

Karin Prufer Olsen

Sten Solberg


Redaksjonsnemda 2019


Egil Larsen                      - Redaktør

Jan Magne Arntsen

Arve Andersen

Kitty Krogh Harestad

Terje Johansen

Gunnar Roalkvam

Torunn Egge Roux

Birte Nesheim

Birger Lindanger

Revisorer:


Kjell Ove Hjemdal

Anne Lise Thorske

                               Vedtekter

Gunnar Roalkvams beretning på lagets 30-års jubilum i 2014