Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

Terje Johansen mottar kulturprisen for 2018.

Eirin Sund, LO's distriktssekretær i Rogaland står for overrekkelsen.

Redaksjonsnemda 2018


Egil Larsen                      - Redaktør

Jan Magne Arntsen

Arve Andersen

Kitty Krogh Harestad

Terje Johansen

Gunnar Roalkvam

Torunn Egge Roux

Styret 2018


Leder:                  Egil Larsen

Nestleder:           Magne Viggo Høyland

Sekretær:            Gunvor Tollaksen

Kasserer:             Jan-Kåre Ruud

Styremedlem:      Kari Natvig Helliesen

Styremedlem:      Per Rasmus Oftedal

Styremedlem:      Svein Reinertsen


Varamedlemmer:


Hanne Posch

Karin Prufer Olsen

Sten Solberg