2014


 ÅRETS BOK 2014

  Boka er utgitt med støtte fra

  Rogaland fylkeskommune

Bjarne Hervik - småbrukar og sosialist                                         

Svein Ivar Langhell                                     


En partiveteran ser tilbake                                                   

Ole Kallelid


Asgeir Lode


Jan Magne Arntsen


Gunnar Roalkvam


Lars Anders Myhre